Ett eller flera tillhandahållanden av varor och/eller tjänster

Vid en försäljning till en kund kan det ingå flera olika delar i form av varor och/eller tjänster. För att kunna bedöma hur den ska hanteras när det gäller moms (momssats och omsättningsland) måste man börja med att bestämma om det är fråga om ett enda tillhandahållande eller flera olika tillhandahållanden.