Endast tjänstehandeln ökade

Tjänstehandeln drog upp Sveriges utrikeshandel under första kvartalet 2012. Medan exporten och importen av varor var oförändrad, ökade tjänsteexporten med tio procent och tjänsteimporten med fyra procent. Totalt sett ökade därmed Sveriges totala export med 2,3 procent och importen med 0,7 procent. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel under första kvartalet 2012.