Efterfrågan på arbetskraft ökade

Antalet lediga jobb ökade med 9,0 procent under det första kvartalet 2014 jämfört med samma kvartal föregående år. Totalt fanns det 80 100 lediga jobb på arbetsmarknaden. Det totala antalet anställda ökade med 1,4 procent till 4 249 100 under första kvartalet 2014. Lönesumman ökade totalt med 3,4 procent.

Läs mer

The post Efterfrågan på arbetskraft ökade appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.