Byte mellan K-regelverk

Den 6 december 2012 fattade BFN beslut om ett nytt allmänt råd (BFNAR 2012:4) om byte mellan K-regelverk med tillhörande uttalande. Det allmänna rådet gäller från den 6 december 2012. I det allmänna rådet regleras under vilka förutsättningar företag som är skyldiga att upprätta årsredovisning får byta mellan K2 och K3.