Budgetbalans trots svag konjunktur

Statens budget är stort sett i balans de kommande två åren trots svagare tillväxt. Underskottet i år blir måttliga 11 miljarder kronor för att nästa år ge ett blygsamt överskott på 3 miljarder kronor, enligt Riksgäldens senaste prognos. Den ekonomiska inbromsningen får alltså ett begränsat genomslag på både statsfinanser och upplåning.