Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ny diskrimineringsgrund

Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss med ett förslag som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det är ytterligare ett steg mot ett samhälle där alla ses som individer och där fler kan delta på lika villkor.

Läs mer

The post Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ny diskrimineringsgrund appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.