Bankerna tvingas bli öppnare om bolåneräntorna

Bankerna har länge presenterat missvisande listpriser för sina bolånekunder. Nu kräver FI att de ska redovisa ett snitt av de räntor som kunderna faktiskt betalar. Förslaget är ett viktigt steg för att stärka bankkundernas ställning på bolånemarknaden. 

Läs mer

The post Bankerna tvingas bli öppnare om bolåneräntorna appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.