Avdrag för mervärdesskatt på måltidsutgiften vid representation

För att förenkla hanteringen av representationsutgifter har SKV i ett ställningstagande accepterat att den ingående momsen kan beräknas scahblonmässigt. När representationen omfattar både mat och alkohol kan företaget, enligt SKV:s uppfattning, göra avdrag för ingående moms på 14 kr/person, om kostnaden uppgår till 90 kr, exklusive moms.