Arbetskraftskostnaderna ökade i april

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för april beräknats till 115,4 för arbetare och 116,6 för tjänstemän. Sedan april 2013 har arbetskraftskostnaden ökat med 3,2 procent för arbetare och 3,4 procent för tjänstemän.

Läs mer

The post Arbetskraftskostnaderna ökade i april appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.