Appar, spel och andra elektroniska tjänster som säljs till privatpersoner ska beskattas i köparens l

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att företag som säljer elektroniska tjänster, telekomtjänster och radio- och tv-sändningar till privatpersoner i andra EU-länder ska redovisa och betala moms i köparens land. På motsvarande sätt ska ett företag i ett annat EU-land beskattas i Sverige för försäljningar till svenska privatpersoner.