Antalet anställda inom tillverkningsindustrin minskade

Det totala antalet anställda i Sverige ökade med 1,3 procent till 4 302 200 under fjärde kvartalet 2013, jämfört med motsvarande kvartal året innan. Lönesumman ökade totalt med 2,7 procent. I privat sektor ökade antalet anställda med 1,5 procent och lönesumman med 3,0 procent. I offentlig sektor ökade antalet anställda med 0,7 procent och lönesumman med 1,9 procent.

Läs mer

The post Antalet anställda inom tillverkningsindustrin minskade appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.