Anställda ökade med 74 000

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 701 000 i mars 2014, icke säsongrensat. Det är en ökning med 58 000 personer jämfört med mars 2013. Antalet arbetslösa var 440 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,6 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 4,0 procent och uppgick i genomsnitt till 158,3 miljoner per vecka.

Läs mer

The post Anställda ökade med 74 000 appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.