År 2034 kommer hälften av alla jobb att vara automatiserade

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, är en fri, oberoende forskningsfinansiär inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet. SFF har arbetat vidare med den en uppmärksammad forskningsrapport från Oxford universitet där forskare gått igenom hur olika yrkeskategorier påverkas av datoriseringen. SSF har tittat på hur det ser ut i Sverige.