3:12 reglerna – nya bestämmelser kring gränsbeloppet och löneunderlagsregeln

Från 1 januari 2014 har det skett förändringar i hur gränsbeloppet enligt huvudregeln ska beräknas. För vissa delägare innebär förändringarna mer lönsamhet och för andra mindre.

Det har införts en begränsningsregel, s.k. 4-procentspärren, som innebär att delägare i fåmansföretag endast får tillämpa reglerna om lönebaserat utrymme vid gränsbeloppsberäkning om delägaren äger en andel som motsvarar minst fyra procent av kapitalet i företaget.