Fastighetsskatt industrifastighet

Fastighetsskatt industrifastighet – fastighetskatten för industrifastigheter är olika beroende på vad det är för industrifastighet.

De finns fyra typer av industrifastigheter:

Industrienhet (inkl. täktmark)
Elproduktionsenhet, vattenkraftverk
Elproduktionsenhet, vindkraftverk
Elproduktionsenhet, övriga

Här kan du se vilken vad fastighetsskatten för industrifastigheter uppgår till – aktuell fastighetskatt för industrifastigheter!