Grund- och huvudbokföring

Grundbokföring och huvudbokföring
Enligt 5 kap. 1§ bokföringslagen ska alla affärshändelser i ett bolag bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat.

När man talar om grund- och huvudbokföring syftar man på att bokföringen måste registreras i grundboken och huvudboken.

Grundbokföring – registrering i grundbok
Grundbokföringen är i princip alla verifikationer insatta i en pärm i den ordning de har registrerats med verifikationsnummer, datum, belopp på debet- och kreditkonton och några korta rader om vad verifikationen handlar om.

Läs mer om vad en verifikation är för något och den måste innehålla för att uppfylla bokföringslagens krav på en verifikation.

En grundbok är alltså en översikt över ett företags alla verifikationer i den ordning de har registreras med verifikationsnummer, datum, belopp på debet- och kreditkonton. Om man använder sig av ett bokföringsprogram för att hantera sin bokföringen så är grundboken det man som normalt kallar för en verifikationslista. I de flesta bokföringsprogram kan man även välja att sortera verifikationslistan utifrån en rad olika parametrar såsom verifikationsnummer,verifikationsdatum osv.