Kontantmetoden

Den som bedriver näringsverksamhet genom en enskild firma kan i princip välja mellan två olika bokföringsmetoder.

Den ena är kontantmetoden och den andra som är något svårare och utgör den vanligaste metoden är faktureringsmetoden.

Kontantmetoden innebär helt enkelt att obetalda inkommande och utgående fakturor inte grundbokförs löpande under året. Fakuror ska inte bokföras i grund- och huvudbokföringen förrän dem har betalats (leverantörsfakturor) eller att betalning för (kundfakturor) dem har erhållits.

Fakturorna måste förvaras i god ordning och enligt fastställda regler. Betalda och obetalda fakturor ska förvaras var för sig, sorterade efter datum, nummerordning eller bokstavsordning så att man har överblick över dem.

Vid räkenskapsårets utgång ska samtliga då obetalda fakturor förtecknas och bokföras.

Endast enskilda näringsidkare vars årliga bruttoomsättning är högst tre miljoner kronor kan använda sig av kontantmetoden i sin bokföring. Utantag kan göras för enskilda näringsidkare vars omsättningen är större än tre miljoner ifall det i rörelsen endast förekommer ett fåtal fakturor som sammanlagt inte uppgår till avsevärda belopp.

Den som använder sig kontatnmetoden i sin bokföring måste även tillämpa sig av bokslutsmetoden vid momsredovisningen