3922 Licensintäkter och royalties

Bokföring av licensintäkter och royalties sker normalt på bokföringskonto 3922. Nu behöver du inte fundera på hur du ska bokföra licensintäkter och royalties. Nedan kommer vi visa hur man bokför licensintäkter och royalties: