1360 Lån till delägare eller närstående, långfristig del

I huvudkonto 1360 bokförs Lån till delägare eller närstående, långfristig del. De utgör finansiella tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Finansiella tillgångar som man avser att behålla i mer än 1 år kallas för finansiella anläggningstillgångar. Läs mer om anläggningstillgångar.

1361 Valfritt underkonto
1362 Valfritt underkonto
1363 Valfritt underkonto
1364 Valfritt underkonto
1365 Valfritt underkonto
1366 Valfritt underkonto
1367 Valfritt underkonto
1368 Valfritt underkonto
1369 Ackumulerade nedskrivningar på lån till delägare eller närstående, långfristig del

Gå tillbaka till kontogrupp 13 Finansiella anläggningstillgångar för att se Finansiella anläggningstillgångar.