1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark

Bokföring av, bokföra, hur man bokför pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark

Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark utgör materiella anläggningstillgångar för företag och en materiell anläggningstillgång finns bokförd på tillgångssidan i balansräkningen.

Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark bokförsbokföringskonto 1080 som är ett huvudkonto för bokföring av pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark, 1080 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark.

Nedan anges underkontona för bokföring pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark – du kan läsa mer om hur du ska bokföra på respektive underkonto genom att klicka på bokföringskontot nedan:

 

1181 Pågående ny-, till- och ombyggnad
1188 Förskott för byggnader och mark

Gå tillbaka till kontogrupp 11 Byggnader och mark för att se andra materiella anläggningstillgångar.