1130 Mark

Bokföring av, bokföra, hur man bokför mark

Mark utgör materiella anläggningstillgångar för företag och en materiell anläggningstillgång finns bokförd på tillgångssidan i balansräkningen.

Mark bokförsbokföringskonto 1030 som är ett huvudkonto för bokföring av mark, 1030 Mark.

Nedan anges underkontona för bokföring mark – du kan läsa mer om hur du ska bokföra på respektive underkonto genom att klicka på bokföringskontot nedan:

 

 

Gå tillbaka till kontogrupp 11 Byggnader och mark för att se andra materiella anläggningstillgångar.