1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Bokföring av, bokföra, hur man bokför förbättringsutgifter på annans fastighet

Förbättringsutgifter på annans fastighet utgör materiella anläggningstillgångar för företag och en materiell anläggningstillgång finns bokförd på tillgångssidan i balansräkningen.

Förbättringsutgifter på annans fastighet bokförsbokföringskonto 1030 som är ett huvudkonto för bokföring av förbättringsutgifter på annans fastighet, 1030 Förbättringsutgifter på annans fastighet.

Nedan anges underkontona för bokföring förbättringsutgifter på annans fastighet – du kan läsa mer om hur du ska bokföra på respektive underkonto genom att klicka på bokföringskontot nedan:

1121 Förbättringsutgifter på annans fastighet
1122 Valfritt bokföringskonto (underkonto)
1123 Valfritt bokföringskonto (underkonto)
1024 Valfritt bokföringskonto (underkonto)
1025 Valfritt bokföringskonto (underkonto)
1026 Valfritt bokföringskonto (underkonto)
1027 Valfritt bokföringskonto (underkonto)
1028 Valfritt bokföringskonto (underkonto)
1129 Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet

 

Gå tillbaka till kontogrupp 11 Byggnader och mark  för att se andra materiella anläggningstillgångar.