1110 Byggnader

Bokföra, bokföring av byggnader – här visar vi hur man bokför byggnader på egen eller annans mark och avskrivningar av dessa byggnader.

1111 Byggnader på egen mark
1112 Byggnader på annans mark
1113 Valfritt bokföringskonto (underkonto)
1114 Valfritt bokföringskonto (underkonto)
1115 Valfritt bokföringskonto (underkonto)
1116 Valfritt bokföringskonto (underkonto)
1117 Valfritt bokföringskonto (underkonto)
1118 Ackumulerade nedskrivningar på byggnader
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader

 

Gå tillbaka till kontogrupp 11 Byggnader och mark  för att se andra materiella anläggningstillgångar.