Återbetalning till utländska företagare

Från och med den 1 januari 2010 införs ett nytt ansökningsförfarande för att få moms återbetalt för varor och tjänster inom EU (EG). Däremot har det inte skett några förändringar av ansökningsförfarandet för ansöka om att få moms återbetalt utanför EU (EG). Från och med den 1 januari 2010  måste man använda Skatteverkets e-tjänst “Momsåterbetalning inom EU” […]
Continue reading…