Förutsättningar för att vara en beskattningsbar person

Den 1 juli 2013 infördes begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet i momslagen. Samtidigt slopades bl a begreppen yrkesmässig verksamhet, näringsidkare och företagare. Ändringarna gjordes för att uppnå en bättre överensstämmelse mellan momslagen och EU:s momsdirektiv.
Continue reading…

 

Fördelning av moms efter skälig grund

Ett inköp av en vara eller tjänst kan ibland användas så att endast en del av den ingående momsen på inköpet är avdragsgill. Det gäller t ex inköp i ett företag som har både momspliktig och icke momspliktig verksamhet (s k blandad verksamhet). I ett ställningstagande redogör Skatteverket för sin syn på hur den ingående momsen ska fördelas när en beskattningsbar person endast delvis har avdragsrätt.
Continue reading…

 

Ett eller flera tillhandahållanden av varor och/eller tjänster

Vid en försäljning till en kund kan det ingå flera olika delar i form av varor och/eller tjänster. För att kunna bedöma hur den ska hanteras när det gäller moms (momssats och omsättningsland) måste man börja med att bestämma om det är fråga om ett enda tillhandahållande eller flera olika tillhandahållanden.
Continue reading…

 

Regeringen tillsätter utredning om fastighetspaketering

Den 11 juni meddelade regeringen att en utredning tillsätts avseende vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Utredningen ska titta på de samhällsekonomiska effekterna av s.k. fastighetspaketering för att säkerställa att skattereglerna inte särskilt gynnar vissa branscher eller vissa företag inom samma bransch.
Continue reading…

 

Konsumentprisindex och inflation i maj

Konsumentprisindex (KPI) för maj 2015 har av SCB fastställts till 314,24. Det är en ökning med 0,3% sedan föregående månad. Samma period förra året steg konsumentpriserna med 0,1%. De faktorer som framför andra bidrar till att driva upp prisutvecklingen i maj är böcker, paketresor, transporter och livsmedel som samtliga stigit.
Continue reading…

 

Ändring av bostadsrättsregler föreslås

Under det senaste året har ändrade avskrivningsregler och nya regelverk för årsredovisningar införts som påverkat många företag och föreningar. Inte minst gäller detta bostadsrättsföreningar eftersom just avskrivningar ofta är en stor kostnadspost som direkt påverkar föreningarnas redovisade resultat.
Continue reading…