Representation

Avdragsgilla kostnader för representation
Huvudregeln enligt inkomstskatelagen ( IL 16 kap 2 § ) är att “utgifter för representation och liknande ändamål ska dras av bara om de har omedelbart samband med näringsverksamheten, såsom då det uteslutande är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller liknande eller då utgifterna avser jubileum eller personalvård. Avdraget får inte överstiga vad som kan anses skäligt.” Vad som är skäligt fastställs av Skatteverket, se vilka  belopp  som gäller för tillfället.

En förutsättning för att avdrag ska medges är att man på kvittot eller fakturan anger vilka som deltagit (samtliga), företag och syftet med representation.

Ej avdragsgilla kostnader för representation
Både extern och intern representation överstigande dem av Skatteverket faställda beloppen utgör ej avdragsgilla kostnader.

Detta innebär att man måste justera för dessa kostnader vid beräkningen av bolagets skattemässiga resultat. Kort sagt så innebär det högre skatt för bolaget. (se skatteberäkning)

Följande BAS-konton används för bokföringen av representation:

Extern representation
6070 Representation  
6071 Representation, avdragsgill
6072 Representation, ej avdragsgill

Intern representation
7630 Personalrepresentation  
7631 Personalrepresentation, avdragsgill
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill

Ovanstående förtydligas genom ett par exempel:

Exempel 1 – Intern och extern representation
Om en bolagets säljare är ute på middag med en befintlig eller en potentiell klient och betalar för hela kalaset som går på 600 kr inkl moms så är endast 180 kr en skattemässig avdragsgill kostnad (2* 90 kr) och 45 (2 * 22,50 kr) är avdragsgillt som ingående moms.

Resterande 375 kr är inte skattemässigt avdragsgilla kostnader och moms, men kan ändå ses som nödvändiga kostnader för bibehållandet eller förvärvandet av klienten.

Om vi utgår ifrån att betalningen av notan sker kontant så bokförs affärshändelsen på följande sätt:

Konto och benämning                                           Debet  Kredit
1910 Kassa   600,0
2641 Debiterad ingående moms 45,0  
6071 Representation, avdragsgill 90,0  
6072 Representation, ej avdragsgill 187,5  
7631 Personalrepresentation, avdragsgill 90,0  
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill 187,5  
  600,0 600,0

Exempel 2 – Intern representation
Ett företaget anordnar en fest för sina 50 anställda så man hyr en festlokal (20 000 kr exkl moms) och ett lokalt dansband (20 000 kr exkl moms) samt anlitar en lokal restaurangen som catrar middagen (500 kr/person exkl moms).

Hela kalaset går på 65 625 kr inkl moms (52 500 kr + 13 125  )

Av kostnaderna för lokalhyran och dansbandet är endast 180 kr/person skattemässigt avdragsgill kostnad och 45 kr är avgdragsgillt som ingående moms: 11 250 kr (9 000 kr (50 *180) + 2 250 kr i ingående moms)  

Av kostnaderna för middagen är 90 kr/person skattemässigt avdragsgill kostnad och 22,5 kr är avgdragsgillt som ingående moms: 5 625 kr (4 500 kr (50 *90) + 1 125 kr i ingående moms)

Av dem totala kostnaderna 65 625 kr är endast 13 500 kr skattemässigt avdragsgilla kostnader och 3 375 kr avdragsgillt som ingående moms.

Resterande 48 750 kr är inte skattemässigt avdragsgilla kostnader och avdragsgill ingående moms , men kan ändå ses som nödvändiga kostnader för företaget.

Om vi utgår ifrån att betalningarna sker kontant så bokförs affärshändelsen på följande sätt:

Konto och benämning                                       Debet  Kredit
1910 Kassa   65 625,0
2641 Debiterad ingående moms 3 375,0  
7631 Personalrepresentation, avdragsgill 13 500,0  
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill 48 750,0  
  65 625,0 65 625,0

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.