Statslåneräntan

Statslåneränta (SLR) – genomsnittliga statslåneräntan 2013 (2012)

Statslåneräntan (SLR) är en referensränta som används inom skattelagstiftningen och som Riksgälden bestämmer.

I skattelagstiftningen används  statslåneräntan som gäller den 30 november året före inkomståret / beskattningsåret, dvs för inkomståret  2013 är statslåneräntan 1,49 % (statslåneräntan 2013) och för inkomståret 2012 så är statslåneränta om 1,65 % (statslåneräntan 2012).

Statslåneräntan (%)

År %
2012-11-30 1,49
2011-11-30 1,65
2010-11-30 2,84
2009-11-30 3,20
2008-11-30 2,89
2007-11-30 4,16
2006-11-30 3,54
2005-11-30 3,26
2004-11-30 3,95
2003-11-30 4,71
2002-11-30 4,85

 

Genomsnittlig statslåneränta (%)

År %
2012 1,52
2011 2,57
2010 2,76
2009 3,10
2008 3,88
2007 4,13

Den genomsnittliga statslåneräntan fastställs av Skatteverket. Genomsnittlig statslåneränta under kalenderåret före beskattningsåret/inkomståret används vid beräkning av skatteunderlag för avkastningsskatt, bland annat på utländska kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar.

Statslåneräntan vid beräkning

Statslåneräntan används vid beräkning av: