7300 Kostnadsersättningar och förmåner (gruppkonto)

 

 

7300 Kostnadsersättningar och förmåner (gruppkonto)
7310 Kontanta extraersättningar
7320 Traktamenten vid tjänsteresa
7330 Bilersättningar
7350 Ersättningar för föreskrivna arbetskläder
7370 Representationsersättningar
7380 Kostnader för förmåner till anställda
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.