7280 Löner till tjänstemän och företagsledare för ej arbetad tid

7280 Löner till tjänstemän och företagsledare för ej arbetad tid

7281 Sjuklöner till tjänstemän
7282 Sjuklöner till företagsledare
7283 Föräldraersättning till tjänstemän
7284 Föräldraersättning till företagsledare
7285 Semesterlöner till tjänstemän
7286 Semesterlöner till företagsledare
7288 Övriga löner till tjänstemän för ej arbetad tid
7289 Övriga löner till företagsledare för ej arbetad tid

Leave a comment