7230 Löner till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)

7230 Löner till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)

7231 Löner till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
7232 Vinstandelar till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
7233 Löner till tjänstemän och ftgsledare under 26 år (utlandsanställda)
7234 Löner till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda) (nya pensionssystemet)
7235 Löner till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda) (avgiftsbefriade)
7236 Vinstandelar till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda) (avgiftsbefriade)
7237 Avgångsvederlag till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
7238 Bruttolöneavdrag, tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
7239 Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)

Leave a comment