72 Löner till tjänstemän och företagsledare

 

 

BAS-konton:

72 Löner till tjänstemän och företagsledare
7200 Löner till tjänstemän och företagsledare (gruppkonto)
7210 Löner till tjänstemän
7220 Löner till företagsledare
7230 Löner till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
7280 Löner till tjänstemän och företagsledare för ej arbetad tid
7290 Förändring av semesterlöneskuld

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.