7030 Löner till kollektivanställda (utlandsanställda)

7030 Löner till kollektivanställda (utlandsanställda)

7031 Löner till kollektivanställda (utlandsanställda)
7032 Vinstandelar till kollektivanställda (utlandsanställda)
7033 Löner till kollektivanställda under 26 år (utlandsanställda)
7034 Löner till kollektivanställda (nya pensionssystemet) (utlandsanställda)
7035 Löner till kollektivanställda (avgiftsbefriade) (utlandsanställda)
7036 Vinstandelar till kollektivanställda (avgiftsbefriade) (utlandsanställda)
7037 Avgångsvederlag till kollektivanställda (utlandsanställda)
7038 Bruttolöneavdrag, kollektivanställda (utlandsanställda)
7039 Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda (utlandsanställda)

Leave a comment