7010 Löner till kollektivanställda

7010 Löner till kollektivanställda

7011 Löner till kollektivanställda
7012 Vinstandelar till kollektivanställda
7013 Löner till kollektivanställda under 26 år
7014 Löner till kollektivanställda (nya pensionssystemet)
7015 Löner till kollektivanställda (avgiftsbefriade)
7016 Vinstandelar till kollektivanställda (avgiftsbefriade)
7017 Avgångsvederlag till kollektivanställda
7018 Bruttolöneavdrag, kollektivanställda
7019 Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda

Leave a comment