6800 Inhyrd personal (gruppkonto)

6800 Inhyrd personal (gruppkonto)

6810 Inhyrd produktionspersonal
6820 Inhyrd lagerpersonal
6830 Inhyrd transportpersonal
6840 Inhyrd kontors- och ekonomipersonal
6850 Inhyrd IT-personal
6860 Inhyrd marknads- och försäljningspersonal
6870 Inhyrd restaurang- och butikspersonal
6880 Inhyrda företagsledare
6890 Övrig inhyrd personal

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.