56 Kostnader för transportmedel

56 Kostnader för transportmedel

 

BAS-konton:

5600 Kostnader för transportmedel (gruppkonto)
5610 Personbilskostnader
5620 Lastbilskostnader
5630 Truckkostnader
5640 Kostnader för arbetsmaskiner
5650 Traktorkostnader
5660 Motorcykel-, moped- och skoterkostnader
5670 Båt-, flygplans- och helikopterkostnader
5690 Övriga kostnader för transportmedel

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.