52 Hyra av anläggningstillgångar

52 Hyra av anläggningstillgångar

BAS-konton:

5200 Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto)
5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar
5220 Hyra av inventarier och verktyg
5250 Hyra av datorer
5290 Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.