5100 Fastighetskostnader (gruppkonto)

5100 Fastighetskostnader (gruppkonto)

5110 Tomträttsavgäld/arrende
5120 El för belysning
5130 Värme 5131 Uppvärmning
5132 Sotning
5140 Vatten och avlopp
5160 Städning och renhållning 5161 Städning
5162 Sophämtning
5163 Hyra för sopcontainer
5164 Snöröjning
5165 Trädgårdsskötsel
5170 Reparation och underhåll av fastighet
5190 Övriga fastighetskostnader 5191 Fastighetsskatt/fastighetsavgift
5192 Fastighetsförsäkringspremier
5193 Fastighetsskötsel och förvaltning
5198 Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla
5199 Övriga fastighetskostnader, ej avdragsgilla

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.