5000 Lokalkostnader (gruppkonto)

5000 Lokalkostnader (gruppkonto)

5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler
5012 Hyra för garage
5013 Hyra för lagerlokaler
5020 El för belysning
5030 Värme
5040 Vatten och avlopp
5050 Lokaltillbehör
5060 Städning och renhållning 5061 Städning
5062 Sophämtning
5063 Hyra för sopcontainer
5064 Snöröjning
5065 Trädgårdsskötsel
5070 Reparation och underhåll av lokaler
5090 Övriga lokalkostnader 5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla
5099 Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.