50 Lokalkostnader

BAS-konton:

50 Lokalkostnader
5000 Lokalkostnader (gruppkonto)
5010 Lokalhyra
5020 El för belysning
5030 Värme
5040 Vatten och avlopp
5050 Lokaltillbehör
5060 Städning och renhållning
5070 Reparation och underhåll av lokaler
5090 Övriga lokalkostnader

Leave a comment